Llibertat

Respecte als altres... Dignitat.

LLIBERTAT, IGUALTAT I FRATERNITAT.

Paraules que es basen en "el respecte pels altres".

Respecte als drets dels altres, ...respecte a tots.

Respecte a la llei. Llei com a norma social acceptada per respectar i protegir els altres. Tots som iguals davant la llei. Principi d'Igualtat. Sense llei no hi ha igualtat. 

Igualtat vol dir que la llei és la mateixa per a tots, que no hi ha cap diferència de drets o de deures hereditaris lligats a l'origen familiar o a l'estament.

La llibertat consisteix a poder fer tot allò que no sigui perjudicial per als altres. Així, l'exercici dels drets naturals de cada persona no té cap més límits que aquells que asseguren als altres membres de la societat gaudir d'aquests mateixos drets; aquests límits només poden ser determinats per la llei. Es resum en el principi: "no facis a altri el que no vols que et facin a tu". 

Dins una humanitat de persones lliures i iguals, el principi de la fraternitat imposa prendre cura d'altri i treballar per millorar el seu destí. 

Que a la fi aquests principis ens aporten una Vida Digna.

          

                   DIGNITAT !!!!


Dignitat...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...Llibertat