Okupació il.legal

de les Voreres dels Vianants

En color vermell....voreres dels vianants ocupades il.legalment.

En color marró clar (important!).. llocs compatibles amb els vianants on anteriorment havien estat els contenidors de deixalles i càrrega-descàrrega de forma legal (el marró clar de la dreta del tot representa que més lluny en la plaça del Sr. Dx. és on es restringeix l'entrada al carrer "les Illes", per arribar a la meitat del carrer Sta Anna - Per què? Qui hi viu?). Veure fotos 1 i 2. 

Alhora, preguntar-vos també que al carrer Barcelona on abans hi havia els contenidors de deixalles i el càrrega-descàrrega més important...Qui hi viu? Veure fotos 3, 4 i 5. No aneu lligant caps?....sí,síííí...."caps".

Mireu aquí una foto recent que tot i obligant a no descarregar, el camioner (camió vermell, abaix) aparca i va a descarregar.

En color blau cel (en el mapa a dalt).....altres llocs on es podrien ubicar legalment deixalles i càrrega-descàrrega.

Tot i que fent uns altres tipus de recollides de deixalles no caldria, per mes i mig de turisme, "emmerdar enlloc" per tot l'any i fer tant d'enrenou i soroll en la mobilitat legítima dels vianants.

Tot plegat "molt soroll per no res". "En nom de"l turisme i del negoci. 


Cliqueu aquí per veure uns carrers convertits en plaça (en benefici propi) per l'autoritat artífex d'aquesta ocupació il.legal de les voreres dels vianats. 

Creiem que els responsables d'aquests problemes són els polítics i autoritats que per ells anar bé desvien problemàtiques a altres llocs saltant-se la llei i les ordenances.


La llei serveix per posar ordre i pau social.


Infringir la llei comporta malestar i conflicte social. El que fan aquests governans és potenciar el malestar, enfrontar uns individus contra els altres. Crear nous problemes.